upr_modré nebe.jpg

MOJE HISTORIE

příběh STARÝ více než 700 let

Tvrz stráží Divice již dlouhá léta

Tvrz Divice se nachází v obci Divice, která je skrytá v malebném přírodním parku Džbán nad údolím Smolnického potoka mezi silnicemi D6 a D7 asi 10 km od Loun a 50 km od Prahy. Nejstarší zprávy o Divicích pocházejí z roku 1318, kdy zde sídlili vladykové Oneš, Juřík a Vratislav.

V letech 1346 až 1481 byla tvrz v držení pánů z Divic. Od 16. století byla opakovaně v držení Lobkoviců. Na začátku 19. století se jejím majitelem stal rod Schwarzenberků a od roku 1950 sloužily všechny objekty tvrze divickému a ročovskému JZD. V 90. letech minulého století se ocitla znovu v soukromém vlastnictví. 

BRÁNY TVRZE OPĚT OTEVŘENY

Současní majitelé tvrze nechtějí, aby tato divická nádhera chátrala. Proto se rozhodli, že ji společně s vámi zachrání a od roku 2016 tvrz pravidelně zpřístupňují veřejnosti. Nádvoří se stává dějištěm tvrzních slavností a proměňuje se v letní divadelní scénu divadla Studio DVA. Dochovaná Barokní maštal je zase unikátním prostorem s úžasnou akustikou, kde se pořádají koncerty s intimní atmosférou. Díky všem akcím, které se zde pořádají, a vstupenkám, které jste si na ně zakoupili, mohou tvrz i její bezprostřední okolí dále kultivovat a opravovat.

V současné době je přístupný venkovní areál, hlavní a horní nádvoří a Panská zahrada. Stavebně-technický stav interiérů a hospodářských budov nyní zpřístupnění bohužel neumožňuje.

Těšíme se, že u nás prožijete krásné chvíle!

image orez.jpg

DIVICKÁ DOMINANTA

Dominantou divické tvzre, kterou můžete zahlédnout již z dálky, je čtyřhranná gotická věž, kterou nechal ve druhé polovině 14. století vystavět vladyka Léva z Divic. Další úpravy panství byly provedeny po roce 1560, kdy byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Stavení i věž byly omítnuty a vyzdobeny renesančním sgrafitem. Od 17. století byly takřka všechny budovy i pozemky využívány hospodářsky jako velkostatek, který šlechta neobývala. V roce 1956 byla gotická věž opravena a nově zastřešena.

Z původních staveb se kromě věže dochovala jen sklepení nacházející se na západní straně. Další objekty byly pro špatný stav na počátku 19. století strženy. Z nově postavených hospodářských budov se dochovala unikátní sušárna chmele pocházející z 19. století.

image.jpg (3).jpg
Divice 03.jpg