DSC_9023.jpg

Zásady vstupu do areálu a hygienická pravidla

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky Tvrze Divice další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálu Tvrze Divice včetně Panské zahrady.

Návštěvník je povinen vstupovat do areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu v areálu v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na komentovanou procházku, a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.

Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.

Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

Zakazuje se shlukování osob, a to jak ve venkovních i vnitřních prostorech areálu Tvrze Divice, tak především v místech před toaletami, na pokladně, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů.

Návštěvníci musí udržovat odstup minimálně 2 m. Konzumace občerstvení je možná minimálně 10 m od výdejního okénka.

Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.

Platby probíhají i bezkontaktně. Bezkontaktní platby z hygienických důvodů upřednostňujeme.

Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců Tvrze Divice, v opačném případě může být vykázán z areálu.