DSC_9336.jpg

Zásady vstupu do areálu a hygienická pravidla

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky Tvrze Divice další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

Návštěvník je povinen vstupovat uzavřených prostor areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu v uzavřených prostorách areálu (v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru).

Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.

Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálu Tvrze Divice včetně Panské zahrady.

Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladna, Ateliér apod.) a WC použít dezinfekci rukou.

Platby probíhají i bezkontaktně. Bezkontaktní platby z hygienických důvodů upřednostňujeme.

Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců Tvrze Divice, v opačném případě může být vykázán z areálu.